در این تکنیک رادیوگرافی بایت وینگ بدون قرار دادن گیرنده یا وسیله دیگری در داخل دهان، تهیه میشود. کودکان اغلب از جایگزاری گیرنده های رادیوگرافی در داخل دهان امتناع میورزند و تصویرداریهای داخل دهانی برای کودکان اغلب امری ناخوشایند است. بدین منظور، تهیه رادیوگرافی بایت وینگ که از کلیشه های مهم تصویربرداری کودکان میباشد، در این مرکز صورت خارج دهانی قابل انجام است. این تکنیک همچنین میتواند جایگزین مناسبی برای بایت وینگ داخل دهانی در افراد بزرگسالی باشد که به دلیل تهوع شدید، امکان تحمل گیرنده را در داخل دهان خود ندارند. لازم به ذکر است بالاترین رزولوشن و وضوح تصویر در رادیوگرافی های داخل دهانی مشاهده می شود.